Bookmark and Share
01. 農博大門,當時天氣陰陰,飄著小毛毛雨。


02. 子涵與花合照。


03. 食物歷險記,展出一些化學香精,表現出現今的食安問題。


04. 食物歷險記的位置圖。


05. 食物歷險記,天降甘霖,天降酸雨。


06. 食物歷險記,土地回春術,記著土地如何 回復地力。


07. 食物歷險記,可愛的蒜頭。


08. 食物歷險記,介紹化學香精。


09. 食物歷險記,食物生產流程。


10. 食物歷險記,萬花筒。


11. 百變拼裝車


12. 醫護室


13. 農博地圖


14. 快樂牧場


15. 某幼稚園校外教學,未來國家棟樑。


16. 快樂牧場雞。


17. 快樂牧場飼料。


18. 快樂牧場羊。


19. 快樂牧場豬。


20. 快樂牧場鼠。


21. 快樂牧場牛(黃牛.乳牛)


22. 快樂牧場兔。


23. 快樂牧場鴨。


24. 農博結束。