Bookmark and Share
01. 育達科技大學圖書館外面的風景


02. 圖書館外面的天空, 看天上可以放鬆心情, 幫助我們有精神上課, 也是可以找到好地方拍畢業照


03. 


04. 


05. 


06. 


07. 


08. 


09. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14.